• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Điều kiện để kinh doanh bất động sản

  Discussion in 'Dịch vụ Bất động sản' started by bangtaicongnghiepvt, Nov 16, 2017.

  1. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản


   1. KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VỐN ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐỂ BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG; CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, CHO THUÊ MUA BẤT ĐỘNG SẢN

   1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

   (1) Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

   a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

   b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

   (2) Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.


   2. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

   Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

   Văn bản quy phạm pháp luật

   - Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

   - Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

   2. KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI HÌNH THỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

   Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

   3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

   Điều kiện để kinh doanh bất động sản

   Thông tin sưu tầm bởi: dich vu thanh lap cong ty Quang Minh

   Văn bản quy phạm pháp luật

   -Điều 62 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

   3. KINH DOANH DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

   2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

   3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

   Văn bản quy phạm pháp luật

   Điều 69 của Luật về điều kiện để kinh doanh bất động sản năm 2014

   LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT TỪ LUẬT SƯ VŨ: 096 3839 005

   LUẬT TƯ VẤN QUANG MINH

   32/52 Lê Thị Hồng, phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
   MST:0310277548
   Điện thoại: 028.6289 4511 – 096 3839 005 Mr Vũ
   Fax: 028. 6289 4518
   Email: info.tuvanquangminh@gmail.comWeb:http://www.tuvanquangminh

   Web:http://www.tuvanquangminh
    

  Share This Page

  -->